Page 19 - Turgeon & Raine 2018 Catalog
P. 19

,/ ’ / 7 ~ Lx
’ . . . \—_
, . — Ki;
.. ‘ \
. ,_ \_~
V
.'
,
I x ( " ‘ ' ., ’ _
/ 2, V, zéfra‘ T L.
/ V "' ‘ .
V ~» ,
/ . .
,' 7 $3
.‘ :' A V,
./ 
n, .__(.~
- '. ‘ .»
,/ ' K ‘s 
" « . .
F :_ ' : ‘ . '7
A T
/' E‘ ‘ 
». 3' far
 ‘*‘ >
\ . ‘V -' ~
, , V , , ‘ Ar ,-,-
, . . .. ., ,. ,., ‘
A . " ‘ ’ :5? 
. > I. . V ‘ $53 .:_‘ >2:
. " V "I? -3' 
T I 
, . - .-,:... '%:’*‘“’ ‘di
’¢ '3
. . “ll 5%
, 'I_ ‘ ._
" _''n . ‘ o  W .«_
\_-. ‘- " o ., . “ .. I,‘ ~ ~ ‘«,.‘-H. y 
-..,g._-'. « - . o\.-o- I -  -,
. 1.11 1:‘. ' o ." v \ ,‘:‘ ' " _ "<
4,‘ ‘.4 - ’*-.5’ . -.:--:--.-’:>., -- I _ I ‘ / 
’ ~ ""‘ ‘-*~'~ /- . — _ .v it , ,
I « ‘V... ' ‘ ~‘ figfig .=y,..;\.r‘r"~ ; ‘ ' , ‘.
. _. 4. ».,J - ~ Y,
- s Q . U ‘ I
. «, » . , » . -
_ ‘ e ‘ .. r . ur‘
. 1 ‘ ' . , _, h V
. \ ‘ H ‘ .
- ' * 6" o I v ' ' V
. , . -
- . , ‘. we
'~ ‘ iv, :3
3“ 6'3
~ ,. *‘“‘ V‘ :6 ‘ .. ‘ ‘
 ' J; -v"'. “ " "”~ ' ’.
. ‘7 , V5713‘: , 2 ‘. _
- . _:§__.I»_ :=v:_‘_‘ - , , \. ~__
A , .‘ _,4.', &-!.v.» V , : ‘ ‘ ‘-‘ V
, _ . _ ‘ . , _ _;
. . ,1 _ 7, , ‘ 
‘, I‘, ._.* . ..r ":5-.' ‘ I V‘
‘ Tr » “‘ ’ "IT. . ..' :: ..' - ' -
“ ‘r -2* :. . * . <-..
:.. m‘
Tc-. . _ ab
‘:~ _ ,
,\=. - ~ . ._~l,f
 :\.,,_,;._u . v > ‘
 ' S 7.: v
‘nix: . 53 -
..;i ‘ . ‘»t. ‘ ._ I



























   17   18   19   20   21